ارسال شده در: 9 ماه پیش
منطقه: خراسان رضوي - مشهد
قیمت: توافقی

تا آخر هفته تخفیف ویژه کاشت عالی ناخن ٣٥ ترمیم ناخن ٢٥ ریموو ٢٠ آموزش خدمات ناخن در ٣جلسه ٨٠ تومن آشنایی با مواد سوهان کشی موادگذاری صحیح بسترسازی کاشت اکرلیک کاشت نمازی کاشت هلویی کاشت گچی کاشت بیبی بومر کاشت گریم کاشت فرمر کاشت فرنچ دیپینگ کاور ناخن طبیعی ریموو ناخن ها ترمیم ناخن فقط ٨٠ تومن 09196102780


اطلاعات تماس


09196xxxxx0

ارائه در کل استان خراسان رضوي

منطقه: خراسان رضوي - مشهد

نکته مهم برای امنیت معامله

خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

مشاهده آگهی خود در کانال تلگرام کافه آگهی